Hayabusa Real Minnow Sabiki

Hayabusa Real Minnow Sabiki
  • Model | Options: EX125-10 | No No No No
  • Model | Options: EX125-12 | No
  • Model | Options: EX125-14 | No No No No
  • Model | Options: EX125-16 | No No No No
  • Model | Options: EX125-18 | No No No No
$9.69
Options:
No No No No
Please select options

Details

Part Numbers

Option UPC MPN
EX125-16 / No No No No 724343892855 EX125-16
EX125-18 / No No No No 724343892862 EX125-18

Reviews